golf

Samen met ouders

Niemand kent het kind zo goed als de eigen ouder, u dus. Vaak is één blik of woord genoeg om te weten wat er aan de hand is. Daarom is uw mening zo belangrijk. Wij vinden het erg belangrijk om samen op te trekken als het gaat om de ontwikkeling van uw kind. Ieder vanuit zijn eigen rol en vanuit zijn eigen kennis en kunde. Samen kunnen we onze aanpak zo goed mogelijk afstemmen op de behoeftes van uw kind.

We vinden het ook fijn dat ouders meehelpen en meedenken. Regelmatig wordt uw hulp gevraagd bij hulp in de klas, uitstapjes, hulp in de bieb, enz. 
We hebben ook een activiteitengroep, een overblijfgroep, een medezeggenschapsraad en een meedenkgroep.

Ouders aan het woord

"Als vader van een kind met ADHD voel ik mij gesteund door de leerkrachten die actief meedenken in oplossingen in plaats van problemen"
- David -