golf

Afspraken & Beleid

Op deze pagina vindt u allerlei afspraken, protocollen en beleid die op het Kindcentrum van belang zijn.

Peuterspeelzaal

Voor- en naschoolse opvang

Basisschool

Afspraken over hoofdluis
Internetprotocol
Anti-pest protocol
Protocol vervoer en veiligheid
Schoolondersteuningsprofiel
Klachtencommissie

Ouders aan het woord

"Er wordt in goed overleg rekening gehouden met de dingen die je als ouder belangrijk vindt"
- Eefje -