golf

Wat is een Kindcentrum?

  • Één team met één organisatie.
  • Breed aanbod voor 2 tot 13 jaar.
  • De hele dag, het hele jaar door.
  • Alles onder één dak.
Een Kindcentrum biedt onderwijs en opvang, maar ook sport, muziek of spel.
Iedereen die in het Kindcentrum werkt, heeft dezelfde visie op de wijze waarop kinderen leren en zich ontwikkelen. Dit is fundament van het Kindcentrum. Kinderen leren en spelen, binnen en buiten schooltijd, in het kindcentrum en kunnen daar hun talenten in de volle breedte ontwikkelen.

Kindcentrum De Stroom is een samenwerking tussen Stichting Openbare Basisscholen Helmond en Kinderopvang Kaat.

Kindcentrum De Stroom biedt:
  • Dagopvang voor 2 tot 4 jarigen (flexibele peuteropvang)
  • Voor- en naschoolse opvang 
  • Vakantieopvang 
  • Openbare basisschool

Ouders aan het woord

"Als vader van een kind met ADHD voel ik mij gesteund door de leerkrachten die actief meedenken in oplossingen in plaats van problemen"
- David -