golf

Openbaar kindcentrum

De school in het kindcentrum is een openbare basisschool.
Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs; kinderen leren er mét, ván en óver elkaar. Met respect voor de ander. Als voorbereiding op hun deelname aan de samenleving. Waarin zij zichzelf moeten kunnen redden. Met en tussen andere mensen. Net als iedereen. 
De openbare school is de samenleving in het klein. Iedereen is er welkom. Het is een afspiegeling van de echte samenleving.
Als kindcentrum sluiten wij aan op de uitgangspunten van het openbaar onderwijs:
Voor meer informatie over het openbaar onderwijs klik hier.

Ouders aan het woord

"Goede school vol in ontwikkeling. Nieuwste vorm van onderwijs echt een school voor de toekomst"
- Dennis -