golf

Activiteitengroep

De activiteitengroep bestaat uit een aantal betrokken leden. Het zijn ouders of opa's en oma's van leerlingen op De Stroom. Zij ondersteunen het team bij tal van activiteiten op het kindcentrum en coördineren de hulp van andere ouders bij evenementen en (buitenschoolse) activiteiten.

De activiteitengroep heeft een budget dat beheerd wordt door de school. Het bestaat uit de vrijwillige ouderbijdrage. Van elke ouder die een kind op de school heeft wordt deze bijdrage gevraagd. De vrijwillige ouderbijdrage per kind voor schooljaar 2019-2020 is € 20,-

Het budget wordt gebruikt om de extra activiteiten financieel te ondersteunen en/of mogelijk te maken. De school legt aan de MR verantwoording af voor het gevoerde financiële beleid van de activiteitengroep.

Ouders aan het woord

"Een kleinschalige en gezellige school die volop in ontwikkeling is. Goed onderwijs en leuke en betrokken leerkrachten"
- Helene -