golf

Brainport

De Stroom is aspirant- Brainportschool

Een Brainportschool werkt nauw samen met bedrijven en organisaties in de eigen omgeving, waardoor de lessen beter aansluiten op de dagelijkse realiteit buiten de school. Leerlingen worden zo beter opgeleid voor een succesvolle loopbaan in de Brainport regio. 
In Helmond zijn slechts enkele Brainportscholen.

Wereldburgerschap & internationalisering
Op dit moment zijn we nog aspirant Brainportschool en werken we toe naar certificering. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren sluiten prachtig aan bij de pijlers van een Brainportschool. Er is een heel logische koppeling met ons onderwijskundige concept dat we steeds verder verdiepen en verbreden. Vaardigheden die we onze leerlingen leren staan in het teken van (digitaal) wereldburgerschap met nadruk op onderzoeken, ondernemen en ontwerpen én ontmoeten! 

Ouders aan het woord

"Als ouder voel ik me altijd welkom en dat is ook de reden dat ik graag betrokken wil zijn en me graag inzet voor de ouderraad"
- Judith -