golf

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken en meebeslissen over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. De MR op De Stroom bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. Zij vergaderen ongeveer zeven keer per jaar. De directeur heeft een adviserende rol en is (deels) bij de vergaderingen aanwezig.
De leden van de MR:
  • David van Eijk - ouder
  • Wendy de Wit - ouder
  • Mirjam van Avendonk - leerkracht
  • Susanne Verbakel - leerkracht
Klik hier voor:
Huishoudelijk reglement MR OBS De Stroom
Het verslag van de laatste MR vergadering
Jaarverslag MR 2017-2018

Namens De Stroom zijn David van Eijk en Marion van Beerendonk afgevaardigden naar de GMR.

Ouders aan het woord

"Als vader van een kind met ADHD voel ik mij gesteund door de leerkrachten die actief meedenken in oplossingen in plaats van problemen"
- David -