golf

Contact / meer informatie

Kindcentrum De Stroom

Rijnlaan 103
5704 HZ  Helmond -Brouwhuis
T    0492 - 592727
E    infodestroom@obsh.nl

 
Meer informatie:
Voor meer informatie over voor- en naschoolse opvang, flexibele peuteropvang en tarieven, kunt u bellen of e-mailen:
T    0492 -  792431  /  06 - 43622759
E    stroom@kindcentrumlela.nl
W    www.kindcentrumlela.nl

Ouders aan het woord

"Op De Stroom leren ze al vroeg hoe creatief na te denken bij de inzet van digitale tools"
- Tim -