golf

Van peuter naar kleuter

07-10-2019
Vanaf 4 jaar mogen kinderen in Nederland naar school, en vanaf 5 jaar moeten ze naar school: dan zijn ze leerplichtig. In Helmond bepaal je als ouder zelf wanneer je je kind wilt inschrijven. Het is je eigen verantwoordelijkheid. Op De Stroom kun je je kind inschrijven vanaf 2 jaar. Je bent dan zeker van een plekje. Tot 4 jaar kunnen ze naar de peuteropvang en wanneer ze vier jaar worden gaan ze naar de kleutergroep.
Van peuters naar kleuters
De wet bepaalt dat wennen op de basisschool op een paar halve dagen mag vanaf 3 jaar en 10 maanden. Op De Stroom is het anders. Zit uw kind namelijk al in de peutergroep op De Stroom dan is de overstap van peutergroep naar kleutergroep niet groot. Peuters kennen de kleuters en de leerkracht(en) al. Er wordt namelijk vaak samen gespeeld.
Kleuters gaan vaker dan peuters naar het kindcentrum. Meestal zijn ook echt toe aan het spelen en leren samen met andere en oudere kinderen. Kleuters gaan in principe vijf dagen per week hele dagen naar school. Alleen de woensdag en vrijdagmiddag zijn ze vrij.
Is de overstap voor uw kind nog te groot dan maken we samen met u afspraken op maat om de overstap zo prettig mogelijk te laten verlopen.
 
De kleutergroep
In de kleutergroep zitten jongens en meisjes vanaf 4 jaar tot ongeveer 6 jaar. Er zitten dus jongere en oudere kinderen bij elkaar, net zoals in een gezin. De oudere kinderen weten hoe het gaat in een kleutergroep en wijzen de jongsten de weg. De ouderen zijn al wat zelfstandiger zodat de leerkracht meer tijd beschikbaar kan maken voor de kinderen die wat meer hulp en ondersteuning kunnen gebruiken. Op De Stroom zitten ongeveer 23 kinderen in de kleutergroep.
In de kleutergroep werken juf Marion en meneer Peter, beide ervaren in het werken met jongste kinderen. Zij werken veel samen met de medewerkers van de peutergroep. Juf Tessa is ook betrokken bij de kleutergroep. Zij ondersteunt een aantal kinderen in hun taalontwikkeling.
 
Een dag bij de kleuters
De kleuters komen vanaf 8.20 uur binnen. De meesten worden door hun ouders of opa of oma gebracht. Tot 8.30 uur zijn papa's en mama's welkom in de groep. Na de muziek start de dag. Soms starten we in de kring en soms starten we met werken en spelen. Tot aan het fruit eten wordt er in hoeken gewerkt. Er zijn speel-, werk en bouwhoeken. De groep maakt gebruik van twee lokalen en een hal. Er is dus veel ruimte voor de kleinsten op het kindcentrum.
Tijdens de ochtendpauze zijn de kleuters met alle kinderen buiten. Omdat alle leerkrachten met de kinderen buiten zijn is er veel toezicht.
Na de pauze gaan ze weer werken in hoeken, gymmen in de speelzaal, buiten spelen of hebben ze een lesje met muziek of met het digibord. Voordat de middagpauze begint wordt er samen gegeten. Tijdens de lunch is de leerkracht in de groep en is er hulp van een overblijfmoeder. Na het eten gaan we een half uur buiten spelen om weer fris aan de middag te kunnen beginnen. Tijdens het middagprogramma wordt vaak aan het schoolproject gewerkt en als het even mogelijk is ook nog een keer buiten gespeeld.
Om 14.30 uur gaan alle kinderen naar huis of naar de buitenschoolse opvang. De leerkracht loopt met de kinderen naar buiten om te zien dat alle kinderen met hun papa of mama mee naar huis gaan.
 
Interesse?
Is uw kind 2 jaar en wilt u een fijne speel- ontdek- en leerplek voor uw kind? Inschrijven kan elke dag op kindcentrum De Stroom. Wilt u eerst meer weten over onze werkwijze? Belt u met 0492-592727 en maak een afspraak voor een rondleiding of gesprek.
 

Ouders aan het woord

"Er wordt in goed overleg rekening gehouden met de dingen die je als ouder belangrijk vindt"
- Eefje -