golf

Bewegen is heel erg goed voor je brein!

15-01-2019
Bewegen is goed voor iedereen. Een goede conditie zorgt voor een betere weerstand. Daardoor word je minder snel ziek. Bewegen is ook goed voor je brein. Laat kinderen twee keer per dag een half uur bewegen en sporten adviseren diverse instanties die met leren en sport te maken hebben. Wie op vroege leeftijd positieve ervaringen heeft met bewegen, houdt er op later leeftijd een actievere levensstijl op na.
 Beweging heeft tal van positieve effecten op het leerproces van kinderen. Even bewegen tussendoor zorgt voor nieuwe energie om weer geconcentreerd aan het werk te gaan.
We weten allang dat als je leerstof koppelt aan bewegen  het geleerde langer blijft hangen. Jammer genoeg is het op veel basisscholen nog zo dat bewegen beperkt blijft tot de gymles en het buitenspelen. Het is dus van belang om steeds te onderzoeken hoe je bewegen en leren goed met elkaar kunt combineren.
Op veel basisscholen is het de bedoeling dat kinderen tijdens de uitleg / instructie zitten en luisteren. Vaak duurt zo'n instructie ook nog erg lang. Misschien niet zo vreemd voor ons als volwassene, maar wel onlogisch voor het kinderlichaam. Dat is niet gemaakt om lang stil te zitten. Kinderen hebben nu eenmaal behoefte aan regelmatig bewegen. Vooral voor jongens is langdurig stilzitten extra moeilijk. De vraag is dus, of je met klassikale, vooral verbale instructie tegemoet komt aan de leerbehoefte van het kind.

De Stroom
Op De Stroom hebben we besloten tegemoet te komen aan de bewegingsbehoefte van kinderen en leren en bewegen waar dat kan aan elkaar te koppelen.
Leren zien wij als een actief proces. Kinderen in de basisschoolleeftijd ontdekken de wereld vooral via hun lichaam. Beweging is dus van belang! Want met je lichaam kun je rennen, wegduiken, en voelen hoe groot of hoe ver iets is. Beweging is uitermate geschikt om te leren, het stimuleert de hersenen. Wanneer je beweegt tijdens het leren gaat er meer bloed en zuurstof naar je hersenen. Leren is bovendien makkelijker. Beweging tijdens het leren zorgt er voor dat je informatie beter en langer kunt onthouden. Het betrekken van beweging in de klas zorgt voor een gevarieerde didactische aanpak. De manier waarop je je instructie verzorgt is anders dan normaal, wisselt meer en komt daarmee tegemoet aan verschillende leerstijlen van kinderen.
Op school wordt voornamelijk de linker hersenhelft gestimuleerd. Deze gebruik je bij rekenen, taal, logisch nadenken, verwoorden, redeneren, etc. Bij het maken van bewegingen gebruik je je rechter hersenhelft. Het mooie van leren door beweging is, dat er een verbinding wordt gelegd tussen je linker- en rechter hersenhelft. Beweging betrekken bij het leren zorgt voor een hogere betrokkenheid. Bewegen legt niet alleen een verbinding tussen je hersenhelften, maar het verbindt ook met elkaar. Je leert samen, werkt samen en leert omgaan met elkaars (on)mogelijkheden.
Op De Stroom wordt gewerkt met activerende didactiek. Voorbeelden zijn het honderdveld op de speelplaats, schrijfles met stoepkrijt en de Daily Mile in de bovenbouw. Tim is onze vakleerkracht bewegingsonderwijs. Hij geeft ook motorische remedial teaching aan kinderen die met betrekking tot bewegen extra hulp kunnen gebruiken.
 

Ouders aan het woord

"Er wordt in goed overleg rekening gehouden met de dingen die je als ouder belangrijk vindt"
- Eefje -